Sälja bostad

- Provision

FÖRMEDLINGSPROVISIONER

 

 

Lägenheter: 3,3% inklusive moms, minimiarvode 2 000 € 

 

Bostadshus: 3,3 % inklusive moms, minimiarvode 2 000 € (På bostadshus tillkommer kostnader för energicertifikat och fuktbesiktning)

 

Fritidsfastigheter och bostadstomter: 3,3%  inklusive moms, minimiarvode 2 000 €

 

Holmar och Skogs- och åkermark: 4,2 % inklusive moms, minimiarvode 2 000 €

 

 

I provisionen ingår:

 

          Okulär besiktning

          Muntlig värdering

          Annonsering

          Marknadsföring på vår välbesökta hemsida www.fk.ax

          Marknadsföring i våra skyltfönster på Styrmansgatan 1

          Marknadsföring via Facebook

          Marknadsföring via Bosidan.ax

          Nyhetsbrev

          Prospekt

          Visningar (för visningar i skärgården avtalas seperat i förmedlingsavtalet pga den extra tid som krävs för dessa)

          Fyra månaders förmedlingsavtal

          Framtagande av handlingar inför försäljningen
          (disponentintyg, planritningar, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis,
          lagfartsbevis, kartor etc.).
          Konditionsgranskning/Fuktbesiktning ingår vid försäljning av lägenheter.

          Eventuell budgivning

          Administration kring försäljningen