Sälja bostad

- Provision

FÖRMEDLINGSPROVISIONER

 

 

Lägenheter: 2,5 % + moms, minimiarvode 1 950 €

 

Bostadshus: 2,5 % + moms, minimiarvode 1 950 €

 

Fritidsobjekt, holmar och tomter: 2,85 % + moms, minimiarvode 1 950 €

 

Skogs- och åkermark: 3,5 % + moms, minimiarvode 1 450 €

 

 

I provisionen ingår:

 

          Okulär besiktning

          Muntlig värdering

          Annonsering

          Marknadsföring på vår välbesökta hemsida www.fk.ax

          Marknadsföring i våra skyltfönster på Torggatan 3

          Marknadsföring via Facebook

          Marknadsföring via Bosidan.ax

          Nyhetsbrev

          Prospekt

          Visningar

          Fyra månaders förmedlingsavtal

          Framtagande av handlingar inför försäljningen
          (disponentintyg, planritningar, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis,
          lagfartsbevis, kartor etc.).

          Eventuell budgivning

          Administration kring försäljningen