Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Vackra strandtomter på Hamnskär, Äppelö, HammarlandSålt.

Utgångspris
29 500€
Samfällda
Ja, med tomterna förljer 1/2 av moderlägenhetens andelar i samfällda.
Beteckning
76-425-4-2
Gravationer
Tomterna överlåts fria från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Tomtareal
ca 9 700 kvm resp. 21 000 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Två  fina strandtomter med  vackert västerläge mot Hamnskärs sund.  Priset är 29 500 € / område.

  

Tomterna är trädbevuxna bland annat med idegranar.

 

Den norra tomten har ca 70 m lång rågräns mot  strandlinjen och den södra tomten har ca 149 m lång rågräns mot strandlinjen/tillandningen .

 

Med tomterna följer 1/2 av moderlägenhetens andelar i samfällda vatten– och landområden.

 

De två  strandområdena är outbrutna strandtomter underlydande moderfastigheten MJÖLKASTEN Rnr 4:2 i Äppelö, Hammarland. Fastighetsbeteckningen för moderlägenheten är 76-425-4-2.

 

 

Beskrivning
Två  strandtomter med rågräns mot strand och tillandning med västerläge mot Hamnskärs sund.

 

Strandlinjen är fast stenbotten och på den norra tomten angränsar området mot en fin långgrund sandvik och den södra tomten gränsar med söderläge mot en fin sandvik.

 

Områdena är trädbevuxna med bland annat idegran.

 

Tomt nr 1 har även bergspartier.

 

Tomt 1 är ca 21 000 m² och har en rålinje mot tillandning/strandlinje om ca 70 m. Pris : 29 500 €

 

Tomt 2 är ca 9 700 m² och har en rågräns mot tillandning/strandlinje om ca  145 m. Pris: 29 500 €

 

Båda tomter delar till hälften vardera på moderfastigheten 76-425-4-2 andelar i samfällda vattenområdet 76-425-876-1, samfällda jordområdena 76-425-878-1, 76-425-878-2, 76-425-878-3, 78-425-878-4, och 76-425-876-6, vilka framgår i bifogade fastighetsregisterutdrag.

 

 

 

 

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan