Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Vacker Strandfastighet i Baggholma, Brändö.

Utgångspris
45 000€
Beteckning
35-402-2-17.
Gravationer
Fastigheten belastas av ett pantbrev som i samband med äganderättens övergång överlämnas till köparen fri från skuld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
2,16 ha
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Fastigheten består av en holme som har sammanväxt ihop med land.

Fastigheten är 2,16 ha och är till stora delar bergsbunden med fina  klippor mot stranden som har ett vackert västerläge mot sjön.

 

Befintlig väg finns in på fastigheten. Ingen vägrätt finns registrerad, men vägen har nyttjats av nuvarande och tidigare ägare.  (se mera information inne i prospektet).

 

En två meter bred vägrätt längs östra rån belastar fastigheten (karta fås mot mailförfrågan) sedan tiden före vägförbindelsen. 

 

Inkopplad elanlutning medföljer.

 

En tc-byggnad finns på fastigheten.

 

Fastigheten passar för både fritidsbebyggelse som för

bostadsbebyggelse.

 

 

 

Beskrivning


Fiskekort går att köpa för fiske i Torsholmas och Baggholmas vattenområden.

 

Köparen står för kostnaderna för upprättandet av köpebrev, erläggande av överlåtelseskatt samt sökande av lagfart.

 

Den husvagn som finns på fastigheten kan eventuellt köpas separat.

 

Det finns en muntlig överenskommelse på att en del av vägen fram till tomten flyttas (men det finns en befintlig väg in till fastigheten som ägarna och tidigare ägarna har nyttjat).

 

Vägsträckan som behöver byggas är ca 150 m lång för att nå den här fastigheten.

 

Det vägbygge som planeras är en omväg runt en annan fastighet, som äger marken där vägen går, och omvägen ansluter sedan igen till den nuvarande befintliga vägen.

 

Kostnaderna för vägbyggnationen skall fördelas mellan de tre fastigheter som använder vägen, och Tellholmsrevet utgör en av dessa tre.

 

Det finns ett pantbrev (säkerhet för lång) om 100 000 € som en köpare får överta fri från skuld i samband med äganderättens övergång.

 

För information rörande byggnation så hänvisas intressenter till kommunens byggnadsinspektör Bo Qvarnström Tel: 56501 / 0400 590501

e-post: byggnadskansli@brando.ax

 

 

 

Vägbeskrivning

 

Adress: Tällholmsvägen, AX-22920 Brändö

Kör av båten i Torsholma och följ vägen ca 1,7 km.

Sväng vänster mot Brändö by och följ vägen ca 4,5 km.

Sväng vänster in på Byvägen i Baggholma och följ vägen ca 50 m.

Sväng vänster igen in på Tellholmsvägen (håll till vänster vid en avfart) och följ vägen ca 950 m.

Sväng in tvärt till höger på en enklare väg och följ vägen till slut/vändplan och du är inne på området.

 

 

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan