Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Strandfastighet med västerläge i Hjortö, Saltvik / NYTT PRIS!Sålt.

Utgångspris
49 500€
Samfällda
Ingen andel i samfällda.
Beteckning
Fastigheten NYGÅRD 4:8 i Hjortö, Saltvik (736-411-4-8)
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt sökande av lagfart. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
6 120 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Strandfastighet om 6 120 m2 med västerläge och 11 meter strandlinje mot Ödkarbyviken. Ägaren har löst in tillandningen och uppfört en stenpir med båtplats vid stranden.

 

Fastigheten används idag som åkermark.

 

Intilliggande fastigheter har erhållit byggnadslov för fast boende, vilket borde möjliggöra permanent boende även för denna fastighet.

 

Fastigheten går även att dela.

 

Kommunalt vatten, avlopp och el vid tomtgränsen, samt telefon.

 

 

Övrigt
Fastigheten belastas av vägrätt till 736-411-4-7.

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan