Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Stort markområde med byggrätt i Vesterkalmare, Jomala

Utgångspris
135 000€
Samfällda
Inga andelar
Beteckning
170-431-2-14,170-431-8-0
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Tomtareal
37 600 kvm
Tillträde
Enligt överenskommelse

Tillsammans bildar de två outbrutna områdena en totalareal om ca 3,76 ha.
Markområdet består av skogsmark och ca 0,7 ha åkermark. Kommunen har fastställt en generalplan för området som ger rätt till att stycka en tomt på området. Byggrätten som gäller i området är max 15% av tomtens areal. Man måste stycka en tomt om minst 2000 kvm. Platsen där man kan stycka finns utsatt i kartan.
Åkermarken lämpar sig för diverse gårdsbruk. Väg finns till området men de sista 20 metrarna kan vara bra att gå till fots.

Ingen anslutning till vatten eller elnät, men det finns draget bredvid fastighetsgränsen.

Tomten är lämplig ifall man vill ha betesmark. På den del som detaljplanen inte ger lov till byggrätt på kan man ansöka om byggnader som förknippas med gårdsbruk, såsom stall, etc.

Ändringar av delgeneralplanen är svåra att få igenom. Däremot kan man ansöka om lov att flytta på den befintliga byggnadsrutans plats. Styckningen skall annars ske enligt delgeneralplanen. 

 

Utgångspris: 135 000 € eller anbud

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan