Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Storklubb fd sjöbevakningsstation samt tillhörande hall, båthus, strandbastu och kajanläggningar i Bråttö, Föglö.Sålt.

Byggnadsår
Stationsbyggnaden 1979-80 ca 299 m2 våningsyta (våning 1) totalt ca 403 m2 Hallen 1982 ca 784 m2 våningsyta Båthuset 1982 ca 288 m2 våningsyta
Uppvärmning
Vattenburen centralvärme från oljepanna i stationsbyggnaden. Pannan från byggtiden 1988 och förbrukningen var ca 12 m3 olja/år när anläggningen var i gång. Verkstads-/båthallen är isolerad och kan hållas varm med befintliga elradiatorer (mer ekonomiskt att installera luftvärmepumpar)
Bastu
Ja strandbastu uppförd i stock (för tillfället uthyrd till Sjöräddningen)
Beteckning
62-403-3-34
Visning
Öppen visning måndag 12 augusti Kl. 16:30. Behöver man båttransport skall en anmälan göras till markus.fellman@fk.ax senast söndag 11 augusti Kl. 15:00
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer för gäld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Tillträde
Omgående efter köpslut. Strandbastun är tillfälligt uthyrd till sjöräddningen.
Energiprestandaklass
D

På fastigheten lämnas skriftliga anbud senast kl 15.00 fredagen den 16 augusti 2019. Anbuden riktas till FastighetsKonsult Abs kontor vid Styrmansgatan 1.  

Landskapet Åland utbjuder Storklubbs sjöbevakningsstation som lades ner  2010 och som övergick i landskapets ägo 2015.

Fastigheten är totalt 8500 m2 stor med ca 157 m lång rågräns mot  tillandning /strand och kajanläggning.

Fastigheten är bebyggd med en stationsbyggnad, en stor isolerad verkstadshall och en strandbastu.

På den konstgjorda tillandningen finns en medföljande kajanläggning och ett stort båthus.

För intresserade så kommer vi att hålla två öppna visningar med möjlighet till sjötransport.


Visningsdag: 

Öppen visning måndag 12 augusti Kl. 16:30. Behöver man båttransport skall en amnälan göras till markus.fellman@fk.ax senast söndag 11 augusti Kl. 15:00Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att anordna budgivning mellan anbudsgivarna.
Följande dokument går att ladda ner via FKs hemsida:

1) Besiktningsprotokoll på stationsbyggnaden

2) Besiktningsprotokoll på hallbyggnaden

3) Besiktningsprotokoll på båthuset

4) Energideklaration

5) Planritningar på stationsbyggnaden, verkstadshallen och på båthuset

6) Lagfartsbevis, fastighetsregisterutdrag, gravationsbevis och fastighetsregisterkarta

7) Karta över påträffade fornlämningar med inritade rågränser, landskapets kulturbyrås framförande rörande kända fornminnen i samband med lantmäteriförrättningen 2016 samt tillhörande karta

8)  Situationsplaner, planritningar och fasadritningar på byggnaderna m.m (finns ej ritning på bastun)

  


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan