Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Stor strandtomt på Nåtö, JärsöSålt.

Utgångspris
0€
Samfällda
Andel i samfällda: I köpet ingår 10 % av moderfastighetens andelar i samfällda vattenområdet 417-413-876-4.
Beteckning
Ett ca 1,7 ha stort outbrutet strandområde underlydande moderfastigheten Bergkulla Rnr 1:72 i Nåtö, Lemland. Fastighetsbeteckning 417-413-1-72.
Visning
Man kan fritt besöka strandområdet. Kontakta mäklare för förfrågningar.
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
ca. 17000 m²
Tillträde
Omgående


Adress: Lastklubbsvägen 72, AX-22160 Mariehamn.

 

Strandområde med ca 64 m lång rågräns mot strandlinje med österläge.


Området är flackt och bilväg finns in på området.

 

Ca 470 m från närmsta eltransformator samt ca 150 m från kommunalt vatten– och avlopp (räknat från tomtgränsen).
Enligt uppgift så finns det en grundbyggnadsrätt för en byggrätt om max 15 % av tomtytan, och med max 2 bostäder och våningsantalet får vara i max 2 plan.

 

Byggnation med fin utsikt möjlig 30 m ovanför strandlinjen.

 

Långgrund, barnvänlig strandlinje.

 

Planerat för vägbyggnation/vägrätt i rågränsen mot norra rågrannen/417-413-1-72, (se kartan i prospekt, 6 m vägätt) för att komma ner mot en byggnadsplats på området.
Anslutning till el (kollas med Elandelslaget), vatten– och avlopp enligt kommunens anslutningsavgifter + att avloppet kräver en egen avloppspumpstation för att kunna anslutas till det kommunala avloppet.

 

 

Körbeskrivning: - kör ut mot järsö via Ytternäsvägen och följ vägen ut mot Järsö på väg 30/Järsövägen
- Följ Järsövägen ca 1,9 km och sväng vänster in på Lastklubbsvägen och följ vägen ca 720 m och det går att parkera på sidan av vägen till vänster -
Ni är nu inne på området invid södra rågränsen.


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan