Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Solhöjden bostadsområde i Ödkarby/Kroklund, Saltvik

Utgångspris
8 925€
Gravationer
Överlåts fri från gravationer
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
1 190m2
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Vackert naturnära bostadsområde i bykärna med närhet till bl. a  butik och daghem.

Området är lätt sluttande och öppet med goda solmöjligheter. Tomterna har placerats längs lugna  vägar i skilda enheter på lätt sluttande mark. Tomterna är förhållandevis stora med arealer mellan 1 190-4 050 kvm .

Byggrätten är 25 % av tomtens areal (vilket innebär att på en tomt som är 1400 kvm får man totalt bygga 350 kvm). På varje tomt får en separat ekonomibyggnad om högst 70 kvm uppföras vilket inkluderas i byggrätten.

El och telefon  finns till området. Avgift tillkommer enligt respektive taxa.

Gatubelysning finns på området.

 I kvarter 7 och 8 går det nu även att bygga parhus efter beslut av kommunen att ändra på detaljplanen.

 

Vatten och avlopp

Vatten– och avloppsnät finns draget till området vid tomtgränsen. Köparen bekostar själv dragningen från tomtgränsen.

Avloppsanslutningsavgiften betalas till  Saltviks kommun  enligt taxa, se www.saltvik.ax (Bygga och bo - avgifter och stöd).

Bocknäs vatten enligt gällande taxa, se närmare information på www.bocknasvatten.ax.

 

 

 

 

KVARTERTOMTAREALUTGÅNGSPRIS 
611530 kvm11 475 € 
 22600 kvmSÅLD 
 34050 kvm30 375 € 
     
711550 kvm11 625 € 
 21430 kvm10 725 € 
 31480 kvm11 100 € 
 41460 kvm10 950 € 
 51730 kvm12 975 € 
 61550 kvmSÅLD 
     
811420 kvm10 650 € 
 21400 kvm10 500 € 
 31410 kvm10 575 € 
 41430 kvm10 725 € 
     
911270 kvm9 525 € 
 21270 kvm9 525 € 
 31320 kvm9 900 € 
 41330 kvm9 975 € 
 51400 kvmSÅLD 
     
1011260 kvm9 450 € 
 21240 kvm9 300 € 
 31210 kvm9 075 € 
 41280 kvm9 600 € 
 51280 kvm9 600 € 
     
1111 220 kvm9 150 € 
 21 190 kvm8 925 € 

Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan