Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Skogsskifte i Godby, FinströmSålt.

Prisinformation
På objektet motses slutna skriftliga anbud
Samfällda
Inga andelar i samfällda land– eller vattenområden ingår i försäljningen
Beteckning
60-408-1-4
Gravationer
Fastigheten/Området överlåts fri/tt från gravationer
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart.
Tomtareal
Ca 11,9 ha
Tillträde
Omgående efter köpslut

Skogsskiftet angränsar i söder mot Ålands Skogsindustrier och väster mot befintlig väg.

Mot öster går rågränsen ca 30m från befintlig strandlinje och i norr framgår rågränsen ungefärligt på de inkopierade kartorna.

Enligt gällande generalplan är området ett jord– och skogsbruksdominerat område sam att längs den södra rån som angränsar mot Ålands Skogsindustrier är planerat skyddsormåde.

På området får endast byggnation som hänför sig till jord– och skogsbruk uppföras.

Tillträde omgående efter köpslut.

Färsäljningen sker via skriftliga anbud som skall inlämnas till FastighetsKonsults kontor vid Styrmansgatan 1 senast kl 15.00 fredagen den 7 juni.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt möjligheten att anordna auktion mellan anbudsgivare.

Anbudsblanketten i prospektet kan användas för att lämna in bud.

För att hitta till området så kan man köra ner på Strömsängsvägen och när man ser Ålands Skogsindustris område på vänstra sidan så går det här området norr om det uthuggna området. Ca 170 m längs med Strömsängsvägen och västra rån är ca 199 m lång ca 30 m från strandlinjen.

Området består delvis av impediment/berg och delvis av beväxt med barrskog.


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan