Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Rönnkobben i Kallsö, Föglö

Begärt pris
22 000€
Samfällda
I försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.
Beteckning
62-415-1-21
Visning
Intressenter kan fara ut och se på holmen när som helst.
Gravationer
Holmen överlåtes fri från gravationer för gäld, dvs den är ej pantsatt.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart.
Tomtareal
9000 m²
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Rönnkobben i Kallsö, Föglö är en kal ytterskärsholme om ca 0,9 ha.

Finns lite tillandningar runt holmen som kan lösas in via tillandningsskifte så att arealen överstiger en 1 ha.

 

I försäljningen ingår 10 % av moderfastighetens andel i samfällda vattenområdet 62-415-876-2.

 

Holmen ligger vackert med öppen utsikt åt alla väderstreck.


 

Intressenter kan fara ut och se på holmen när som helst och för frågor gällande byggnation så hänvisar vi till kommuntekniker Hans-Kristian Skaag vid Föglö kommun.

  

Utdrag ur Föglö kommuns byggnadsordning

 

4 BYGGANDE UTANFÖR DETALJPLANEOMRÅDE

 

Holmar som saknar mark lämplig såsom byggnadsplats, längre än 30 meter från strandlinjen skall lämnas obebyggda. Kala obebyggda holmar och skär kan bebyggas om holmens terräng särskilt väl lämpar sig för bebyggelse. Vid dessa fall skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färgsättning särskilt beaktas. Vid byggande på strandområden skall byggnadens höjdläge, utformning, fasad- och takmaterial och färg särskilt beaktas. Strandzonens trädbestånd och växtlighet skall huvudsakligen bevaras i naturenligt tillstånd. Andra än bastu-, båthus- och sjöbodsbyggnaders avstånd från strandlinjen vid medelvattenståndet skall vara minst trettio (30) meter om inte byggnadsnämnden av särskilda skäl då terräng- och miljöförhållandena det tillåter, godkänner en placering närmare strand. Strandlinjens minsta längd om femtio (50) meter samt minsta avstånd mellan byggnad och strandlinje om trettio (30) meter motiveras med PBL 1 §. Begränsningar behövs också för att man skall uppnå en bra livsmiljö samt en hållbar bebyggd miljö.

 

Hela byggnadsordningen finns under följande länkadress:

 

 http://www.foglo.ax/files/byggnadsordning_2014.pdf

 

 

 

 

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan