Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Radhustomter i Överby, Jomala

Utgångspris
91 305€
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt utbrytning av tomt. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
3 043,5 - 3 806 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut

Beskrivning
Centralt i Jomala, endast 8 km från Mariehamn, finns tre tomter för radhusbyggnader. Tomternas areal är väl tilltagna och ligger mellan 3 043,5 - 3 806 m2. Samtliga tomter gränsar mot parkområde.

 

Tomterna har en byggrätt om 20 % av tomtarealen. Tomterna är planerade för radhus i 1,5-plan. Undantag för 1-plan beviljas förutsatt att fasadlivets höjd är minst 3,6 meter. Taklutningen ska vara mellan 1:2 och 1:1,5.

 

Fasadmaterial i trä eller puts.

 

På tomterna får två ekonomibyggnader om maximalt 100 m2 uppföras.

 

 

Infrastruktur
Till tomterna har dragits väg, vatten och avlopp.

 

Fibernät samt telefon.

 

Anslutningarna bekostas av köparen.

 

Alla vägar, gång- och cykelvägar är asfalterade och har gatubelysning. Asfalterad gång- och cykelväg till Överby daghem.

 

 

Övrigt
Tomterna är planerade och uppmätta i detaljplanen men inte rålagda och utbrutna. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättning.

 

 

Adress      

Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen, AX-22150 Jomala

 


 TOMTNR.                KVARTER                     AREAL                      UTGÅNGSPRIS                            TYP
1                                           4372                         3 806 m²                          114 180 €                      RADHUSTOMT
2                                           4373                         3 043,5 m²                      91 305 €                         RADHUSTOMT
3                                           4373                         3 043,5 m²                      91 305 €                         RADHUSTOMT


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan