Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Radhus med sex lägenheter i Sviby, Jomala.Stänger 28.02.2020 15:00

Prisinformation
På objektet motses slutna skriftliga anbud
Byggnadsår
I mitten av 60-talet och därefter renoverat i olika etapper
Uppvärmning
Fjärrvärme (Finnavia som levererar fjärrvärme kommer att avsluta leveransen av fjärrvärme under året, varmed en köpare bör ordna med ett nytt värmesystem snarast. I källarplan finns gott om utrymme för installation av ett nytt värmesystem.
Uteplats
Lägenheterna har uteplatser med sydvästläge mot gården
Bastu
Det befintliga uthuset som använts som tvättstuga, gillestuga, duschrum och bastu är i behov av totalrenovering.
Visning
Enligt överenskommelse.
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer för gäld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart.
Yta (cirka)
Lägenheterna 1, 3 och 5 inrymmer 3 rum och kök, á ca 55,9 m2 och lägenheterna 2, 4 och 6 inrymmer 3 rum och kök, á ca 64,2 m2. Totalt 360,3 m2 uthyrningsbara lägenhetsytor. Uthuset fd tvättstuga, gillestuga, duschrum och bastu har ett yttermått om ca 5,7 x 7,2, dvs ca 41 m2 våningsyta. Yttre måttet på biltaksbyggnaden är ca 29,20 x 8 m, dvs totalt ca 233,6 m2. Hyrorna för lägenheterna har varit mellan 508 €/mån till 594,80 €/mån/lägenhet
Tillträde
Lägenhet 1 och 3 är tomma och tillträde till dessa sker i samband med äganderättens övergång. Lägenhet 2, 4, 5 och 6 är uthyrda och hyresavtalen/hyresförhållandena övertas med befintliga hyresgäster i enlighet med gällande hyreslagstiftning
Våning
Huset uppfört i ett plan med en källare.
Energiprestandaklass
G

Beskrivning

Radhuset är uppfört i ett plan i mitten av 60-talet och det inrymmer totalt sex lägenheter inrymmande 3 rum och kök.

Nio fristående kallgarage med förråd samt ett uthus som uppförts som tvättstuga, gillestuga, duschrum och bastu och byggnaden behöver totalrenoveras

Ett flertal renoveringar har utförts sedan byggtiden, men som besiktningsprotokollet och energibesiktningen utvisar så finns det en hel del renoveringar, förbättringar och åtgärder som skulle behöva göras.

 

Fastigheten utgör återstoden av fastigheten Flygfältshusen Rnr 12:1 i Sviby, Jomala och arealen utgör ca 2,2 ha. På området finns en generalplan som går att ladda ner nedan eller via Jomala kommuns hemsida.


Övrigt

- samtliga inomhusfoton är från lägenhet nr 3 inrymmande 3 rum och kök, ca 55,9 m2
- Planritningen är från lägenhet nr 3 inrymmande 3 rum och kök, ca 55,9 m2


Anbud

På fastigheten skall intressenter lämna in skriftliga anbud, vilka skall inlämnas senast den 28 februari 2020 kl. 15:00 till FastighetsKonsults kontor vid Styrmansgatan 1. 
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt på inkomna bud samt möjligheten att anordna en auktion mellan anbudsgivarna.
Anbudsblankett finns på vår hemsida för nerladdning.
Köparna förklarar sig vara medvetna om att fastigheten säljes i befintligt skick som renoveringsobjekt.
Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan