Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Natursköna bostadstomter på Björkudden, Lemland

Utgångspris
40 450€
Samfällda
Ingår ej.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lantmäterikostnad samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad (minst 50%) är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
Från 1 618 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut.

På natursköna och strandnära Björkudden i Lemböte, Lemland har ett helt nytt bostadsområde planlagts och färdigställts.

 

Inom planområdet finns ett antal egnahemstomter, en tomt för allmänna byggnader och planerat för simstrand, lekpark samt markområden för kolonilotter.

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnätet samt gatubelysning är utbyggt och man kan omgående inleda tomternas bebyggande.

 

Tomterna är stora med arealer från 1.618 m2 till 2.027 m2 vilket ger möjlighet till stora byggnadsytor och tomtområden med intressanta planeringsförutsättningar.

 

Tomterna är belägna med ljust och soligt läge. Exploateringstalet är 20 % av tomtens areal vilket ger möjlighet till flexibel planering.

 

Området präglas av ett naturnära tankesätt med talrika grönområden, stort lekparksområde med närhet till simstranden och hela planområdet är omgivet av stora skogs- och strövområden.

Vissa av tomterna har sjöutsikt.

 

På tomten för allmänna byggnader har man fört diskussioner om att uppföra daghemsbyggnad.

 

Vi erbjuder till försäljning följande tomter:

 

Kvarter 4104   
    
BeteckningArealByggrättUtgångspris
    
Tomt nr 1Ca 2.027 kvm405 kvm i 1½ planSÅLD
Tomt nr 2Ca 1.814 kvm362 kvm i 1½ planSÅLD
Tomt nr 3Ca 1.659 kvm331 kvm i 1½ plan49.770 €
Tomt nr 4Ca 1.465 kvm293 kvm i 1 planSÅLD
    
Kvarter 4106   
    
BeteckningArealByggrättUtgångspris
    
Tomt nr 1Ca 1.750 kvm348 kvm i 1½ planSÅLD
Tomt nr 2Ca 1.620 kvm323 kvm i 1½ plan40.450 €
Tomt nr 5Ca 2.248 kvm368 kvm i 1 planSÅLD


 
Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät till taxor som fastställs av Lemlands kommun. 

 

Övrigt:

 

  • tomterna överlåts i sina nu befintliga skick
  • tomterna överlåts fria från gravationer
  • angiven tidpunkt inom vilken byggnation eller färdigställande av byggnad föreligger inte
  • köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut
  • tillträdesrätten till tomten övergår på köparen då köpesumman till fullo erlagts
  • köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan