Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Holmen Horsklobb i Lappo, Brändö

Utgångspris
39 000€
Samfällda
I försäljningen ingår 5 % av moderfastighetens 35-409-3-5 andelar i samfällda land- och vattenområden, vilket framgår i prospektet.
Beteckning
35-409-3-5
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt utbrytning av holmen.
Tomtareal
7,5 ha
Yta (cirka)
75 000m2
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Holmen Horsklobb jämte intilliggande grund om totalt ca 7,5 ha outbrutet markområde underlydande moderfastighet Björkboda Rnr 3:5 i L appo, Brändö,  jämte 50%  av det angränsande rålagda vattenområdet om ca  103 ha underlydande moderfastigheten samt 5% av moderfastighetens andelar i samfällda land-och vattenområden. (sex områden).

Fastighetsbeteckning 35-409-3-5.

 

Vacker holme invid farleden till Lappo.

 

Endast några minuter från  Lappo Gästhamn, Lappobutiken och restaurang Galeasen.


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan