Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Fritids-/bostadstomt i Åva, Brändö

Utgångspris
19 000€
Samfällda
I köpet medföljer 2 % av moderlägenhetens andelar i samfällda land- och vattenområden. Andel i samfällda vattenområdena 35-412-876-1 och 35-876-2-1. Andel i samfällda landområden 35-412-878-1, 35-412-878-2 och 35-878-1-1.
Beteckning
Outbrutet markområde underlydande Norrgård Rnr 5:20 i Åva, Brändö (35-412-5-20)
Gravationer
Fastigheten belastas av ett pantbrev till ett belopp av 25 000 €, vilket skall dödas i samband med köpslut på säljarens bekostnad. Området överlåtes fritt från gravationer för gäld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt sökande av lagfart. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
Ca 40 000 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut

Beskrivning
Ett ca 4 ha stort, outbrutet markområde som angränsar med rågräns mot Bolmsundsådran.

 

Området består av ett långsmalt område med skogsmark samt ett bredare område med ängsmark.

 

Skogsmarksdelen angränsar med med ca 18 m lång rågräns mot tillandning/strand med nordostläge samt ängsmarken angränsar mot Bolmsundsådran med ca 92 m lång rågräns.

 

Väg in på området.

 

I köpet medföljer 2 % av moderlägenhetens andelar i samfällda land- och vattenområden. Andel i samfällda vattenområdena 35-412-876-1 och 35-876-2-1. Andel i samfällda landområden 35-412-878-1, 35-412-878-2 och 35-878-1-1.

 

 

Övrigt
Det går en väg genom området som belastas av vägrätt.

 

Det finns en belastande rätt att vid muddring av kanalen så kan de sätta upp massor på området.

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan