Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Fin radhustomt som är bebyggd med ett äldre parhus vid Flygfältsvägen 13 i Sviby, Jomala.Sålt.

Prisinformation
På objektet motses slutna skriftliga anbud
Byggnadsår
Enligt muntlig uppgift 1956
Uppvärmning
Vattenburen fjärrvärme
Beteckning
170-424-12-1
Visning
Enligt överenskommelse.
Gravationer
Området överlåts fritt från gravationer för gäld
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytning och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt (till den del köpet utgör egen bostad).
Yta (cirka)
I huset finns två lägenheter, vardera om tre rum och kök ca 78 m2. I entréplan finns hall, kök, ett litet badrum, sovrum och allrum. På övre våningen i den östra lägenheten finns ett sovrum, med två klädkammare, ett förråd samt ingång till en gemensam kall vind. På övre våningen i den västra lägenheten finns ett orenoverat sovrum (därav är hyresavtalet endast skrivet på 2 rum och kök, 62 m2) med två klädkammare, ett förråd och ingång till en gemensam kall vind.
Tillträde
Tillträde till området erhålles vid köpeskillingens erläggande och lägenheterna överlåtes med befintliga hyresgäster och de befintliga hyresavtalen. Nuvarande uppsägningstid för hyresvärden är tre månader fram tills hyresförhållandet pågått i två år.
Våning
Huset uppfört i 1½ plan på krypgrund.
Energiprestandaklass
G

Arealen på området utgör ca 9300 m2 och på tomten får en bostadsbyggnad om max 15 % av områdets areal vara uppförd.

Området är nu bebyggt med ett äldre bostadshus från mitten av 50-talet inrymmande två lägenheter, vardera inrymmande tre rum och kök.

Enligt Besiktningshuset Abs besiktningsprotokoll så finns det behov av åtgärder/renoveringar varmed själva huset säljes som ett renoveringsobjekt.

Området och de befintliga byggnaderna, anslutningarna och Anläggningarna säljes mot skriftliga anbud som skall vara inlämnade till Ålands FastighetsKonsult Ab kontor vid Styrmansgatan 1 senast kl 15.00 fredagen den 25 oktober 2019.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att anordna en auktion mellan anbudsgivare.


Övrigt 

- tegeltak
- självdragsventilation
- huset säljs som ett renoveringsobjekt
- hyresavtalet för lägenhet 1 är undertecknat 16 januari 2018 och lägenheten är angiven till två rum och kök, ca 62 m2 i entréplan. Hyran är angiven till 384,68 €/månad + vattenavgift 25,5 €/pp/månad + el - hyresavtalet för lägenhet nr 2 är undertecknat den 17 januari 2018 och lägenheten är angiven till två rum och kök, 62 m2 i entréplan samt ca 16 m2 i övre plan, dvs totalt ca 78 m2. Hyran angiven till 483,95 €/månad + vattenavgift 25,50 €/pp/månad + el (med indexhöjning är den i dag 557 €/månad)
- på området får endast en byggnad vara uppförd och maximala byggnadsrätten utgör 15 % av områdets areal
- området är färdig rålagt, men behöver styckas ut från moderfastigheten
- flera avloppsstammar är förnyade till plast
- fönstren förnyade till 3-glas fönster
- kommunalt vatten och avlopp
- i köket finns ett litet kylskåp, elspis och elfläkt (alla övriga vitvaror äger hyresgästerna)
- lösa garderober i lägenheterna äger hyresgästerna
- huset anslutet till fjärrvärme
- gamla oljetanken finns kvar i källarplan
- samtliga inomhusfoton är tagna i den västra lägenheten
-Det finns en energicertifikat från 2018 som klassar huset till G, men efter det så har ägaren bytt ut den gamla oljepannan mot fjärrvärme, varmed energiklassen troligtvis förbättrats till F eller E.
Upp till toppen av sidan