Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Detaljplanerat bostadsområde i Björsby, Jomala

Prisinformation
På objektet motses slutna skriftliga anbud
Beteckning
Objektet utgörs av det detaljplanerade västra skiftet inom ramen för fastighet 170-402-6-8 Söderskog
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Tomtareal
37.417 m²
Yta (cirka)
37.417 m²

 

Fastighet: Objektet utgörs av det detaljplanerade västra skiftet inom ramen för fastigheten 170-402-6-8 Söderskog

Beskrivning

Ett attraktivt bostadsområde väl beläget i en naturskön omgivning i Björsby, ca. 2 km norr om Jomala Kyrkoby.
Området är planerat för stadigvarande boende med vy mot väster över det öppna jordbrukslandskapet.

Detaljplanen erbjuder totalt tio st tomter för uppförande av radhus och egnahemshus.
De tomter som planerats för radhus kan också bebyggas med egnahemshus.
De väl avvägda mått som tillskrivs varje tomt möjliggör en varierande placering av bostadsbyggnad med beaktande av optimalt väderstreck. Egnahemstomterna erhåller ett attraktivt västerläge. Radhustomterna är placerade inom ett ljust björkskogsområde. Området är möjligt att exploatera och bebygga med rimliga insatser.
Planen medger goda rekreationsmöjligheter med grönstråk, naturstigar och parkområden. 

 

Ladda gärna ner prospekt och Planbeskrivningen för grundligare info.

 

Pris diskuteras med mäklaren.

 

OMRÅDET SÄLJES MOT SKRIFTLIGA ANBUD. SÄLJAREN FÖRBEHÅLLER SIG FRI PRÖVNINGSRÄTT SAMT RÄTTEN ATT ANORDNA AUKTION MELLAN ANBUDSGIVARNA.


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan