Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Centrumtomt med byggrätt om 680 kvm (3.5 plan) vid Ålandsvägen, Mariehamn

Utgångspris
476 000€
Beteckning
Tomt 20, kvarter 2 i Vreten, Mariehamn (478-4-2-20)
Gravationer
Fastigheten belastas av pantbrev som i samband med köpslut överlämnas fritt från gäld till köparen vid köpslut enligt köparens önskemål.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
836 kvm
Tillträde
Enligt överenskommelse

Beskrivning
Centrumtomt med byggrätt om 680 m2 i 3,5 plan med infart norr om gatuhuset vid Ålandsvägen 23 i  Mariehamn.

 

Fastigheten är 836 m2 och har ett skyddat läge med infart från Ålandsvägen. Enligt gällande detaljplan är tomten planerad för bostadsvåningshus, handel, förvaltning och service. Av den totalt utbyggda våningsytan får högst 1/3 utnyttjas för affärs- och kontorsändamål.

 

På tomten står ett kallgarage som bör rivas innan byggnation.

 

Möjlighet att ansluta till stadens el- och VA-nät.

 

Vid byggnation ska Ålandsvägen 23 nordöstra parkering stå till förfogande för placering av byggnadskran under byggnadstiden mot en ersättning av 5000 €. 

 

På tomten finns arkitektritningar på ett våningshus  i 3 3/4 våningsplan som arkitektbyrå a1k Partners Ab (Dick Lindström och Simon Vannan) upprättat, vilka kan ingå i försäljningen.

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan