Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Bostadstomter i Överby, Jomala

Utgångspris
52 800€
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), tomtens utbrytande samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman). Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
1 600 -1 881 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut

Två bostadshustomter kvar!

 

Beskrivning
Centralt i Jomala, endast 8 km från Mariehamn, finns fyra tomter för egnahemshus. Tomternas areal är väl tilltagna och ligger mellan 1 600 m2 -1 881 m2. Samtliga tomter gränsar mot parkområde.

 

Tomterna har en byggrätt om 20 % av tomtarealen. Tomterna är planerade för egnahemshus i 1,5-plan. Undantag för 1-plan beviljas förutsatt att fasadlivets höjd är minst 3,6 meter. Taklutningen ska vara mellan 1:2 och 1:1,5.

 

Fasadmaterial i trä eller puts.

 

På tomterna får en ekonomibyggnad om maximalt 60 kvm uppföras.

 

 

Infrastruktur
Till tomterna har dragits väg, vatten och avlopp.

 

Fibernät samt telefon.

 

Anslutningarna bekostas av köparen.

 

Alla vägar, gång- och cykelvägar är asfalterade och har gatubelysning. Asfalterad gång- och cykelväg till Överby daghem.

 

 

Övrigt
Tomterna är planerade och uppmätta i detaljplanen men inte rålagda och utbrutna. Köparen står för kostnaden för lantmäteriförrättning.

 

 

Adress  

Narmovägen/Hemvägen/Jaktvägen, AX-22150 Jomala

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan