Logotype
Close

  • HemHem
  • KartaKarta
  • BilderBilder

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Bostadstomt med tilläggsmark i Torp, Jomala.Sålt.

Samfällda
Fastigheten har andel i: - samfällt vattenområde 170-427-876-1 - samfällt jordområde 170-427-878-1 - samfällt jordområde 170-427-878-2 - samfällt jordområde 170-427-878-4 Andelarna i samfällda framgår ur det inkopierade utdraget från fastighetsregistret.
Beteckning
170-427-1-11
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer för gäld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) och sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
6 000 m2, varav ca 2700 m2 är delgeneralplanerat för en bostadstomt. Ca 4 000 m2 är ett skogsparti och resterande mark är åkermark
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Fastigheten är 6000 m², varav ca 2700 m2 ligger på delgeneralplanerat område som får bebyggas med ett bostadshus.

Det planerade området får bebyggas med max 15 % av dess areal.

Tomten ligger vid Södra Torpvägen 138 och området går längs med vägen.

Nära till el och kommunalt vatten.

Bra läge med några minuters avstånd till Mariehamn och Maxinge.


Andel i samfällda

Fastigheten har andel i:
- samfällt vattenområde 170-427-876-1
- samfällt jordområde 170-427-878-1
- samfällt jordområde 170-427-878-2
- samfällt jordområde 170-427-878-4

Andelarna i samfällda framgåri prospektet ur det inkopierade utdraget från fastighetsregistret.


Övrigt:

- frågor rörande el hänvisas till Ålands Elandelslag
- frågor rörande byggnation, vatten och avlopp hänvisas till Jomala kommun
Länk till Jomala kommuns hemsida och till höger på sidan så kan man gå in direkt på kommunens generalplan https://www.jomala.ax/bygga-och-bo/planlaggning
Direkt länk till tecken och bestämmelserna för delgeneralplanen http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/jomala/yleiskaavayhdistelma/liitteet/6.pdfAnsvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan