Logotype
Close

  • HemHem
  • KartaKarta
  • BilderBilder

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Bostadstomt i Södersunda, JomalaSålt.

Beteckning
Del av Nygård 2:30 i Södersunda, Jomala
Gravationer
Fastigheten överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), lantmäteriförrättning och utbrytande av tomten samt sökande av lagfart. Notera att köpare som ännu inte fyllt 40 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
40000 m²
Tillträde
Omgående.

Stor bostadstomt på ett ca 4 ha outbrutet markområde i Södersunda, Jomala.På området finns ett utverkat byggnadslov på ett bostadshus i ett plan med 181 m2 våningsyta.
Intressent som vill ändra ritningar eller hustyp (byggnadslovet) bör kontakta byggnadsinspektören i Jomala för mera information.

 

Västra Jomala med byar som Gottby, Södersunda, Vestansunda, Vargsunda m.m. har varit väldigt populära för nybyggnationer särskilt bland barnfamiljer med dess avskilda naturnära läge, men med närhet till Maxinge och stadsgränsen.

 

Tomten är högt ovanför vattennivån vilket ger höjd för en fin utsikt med söder– och västerläge.

Det befintliga bygglovet har en perfekt byggplats för ett  hus med altaner mot både söder och väster.


Nära till kommunalt vatten (dock privata vattenledningar så att man behöver komma överens med någon av grannfastighetsägarna 170-426-2-34 eller 170-426-2-33 för att lösa in sig på befintliga vattenledningar) annars är det ca 500 m till närmsta anslutningspunkt) och till el är det ca 530 m till närmsta transformator.

 

 Ny bilväg om ca 130m bör anläggas av köparen.


Ingen andel i samfällda medföljer vid köp.


Byggnadsbeskrivning och kopia av bygglov kan skickas per mail mot förfrågan.

 
Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Upp till toppen av sidan