Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Bostadstomt i Rangsby, Saltvik

Utgångspris
18 000€
Samfällda
Ingen andel
Beteckning
Del av BYSKOGEN 3:14 i Rangsby, Saltvik (736-423-3-14)
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
3 000m2

Beskrivning
Outbruten bostadstomt om ca 3 000 m2 med bilväg fram till den södra tomtgränsen.

 

Tomten består av en svagt södersluttande skogsbacke bevuxen med barrskogsbestånd i parkställning. Markgrunden består av skogsmark utan synliga inslag av bergspartier.

 

Bocknäs Vatten finns i omedelbar närhet och kommunens avlopp är utbyggt ca 200 meter från tomten.

 

Närhet till skola, bibliotek och idrottsplan.

 

 

 

Körbeskrivning
Vid rondellen i Kvarnbo sväng mot Långbersöda/Tengsöda.

 

Efter ca 500 meter, vid brandstationen och idrottsplanen, sväng in till vänster och kör förbi idrottsplanen.

 

Där vägen delar sig ligger tomten rakt fram mellan två egnahemsfastigheter.

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan