Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Bostadsområde på Björkudden i Lemböte, Lemland

Utgångspris
44 375€
Gravationer
Överlåts fri från gravationer.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €) samt för utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman).
Tomtareal
Från 1 775 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut.

På natursköna och strandnära Björkudden i Lemböte, Lemland har ett helt nytt bostadsområde planlagts och färdigställts.

 

Inom planområdet finns ett antal egnahemstomter, en tomt för allmänna byggnader och planerat för simstrand, lekpark samt markområden för kolonilotter.

 

Vägområden, vatten- och avloppsledningsnätet samt gatubelysning är utbyggt och man kan omgående inleda tomternas bebyggande.

 

Tomterna är belägna i sluttning mot nord-nordväst. Exploateringstalet är 20 % av tomtens areal vilket ger möjlighet till flexibel planering.

 

Tomternas arealer är 1.775 mtill 1.945 m2 vilket ger möjlighet till stora byggnadsytor och tomtområden med intressanta planeringsförutsättningar.

 

Området präglas av ett naturnära tankesätt med talrika grönområden, stort lekparksområde med närhet till simstranden och hela planområdet är omgivet av stora skogs- och strövområden.

 

Tomterna har sjöutsikt.

 

På tomten för allmänna byggnader har man fört diskussioner om att uppföra daghemsbyggnad.

 

Vi erbjuder till försäljning följande tomter:

 

Kvarter 4101   
    
Tomt ArealByggrättUtgångspris

 

2

 

1 855 kvm

 

371 kvm i 1 plan


SÅLD
31 853 kvm370 kvm i 1 planSÅLD
    
Kvarter 4102   
    
Tomt ArealByggrättUtgångspris
11 775 kvm 355 kvm i 1 2/3 plan  SÅLD
21 778 kvm355,6 kvm i 1 2/3 plan  SÅLD
31 775 kvm355 kvm i 1 2/3 plan  

SÅLD

    
Kvarter 4103   
    
Tomt ArealByggrättUtgångspris

1

2

1 945 kvm

1 910 kvm

389 kvm i 1½ plan

382 kvm i 1½ plan

 SÅLD

47 750 €

 

 

 

 

 

 

Priserna har justerats från 30 €/kvm till 25 €/kvm. 

 

Vid tomternas utbyggnad skall byggnad anslutas till Lemlands kommuns vatten- och avloppsledningsnät till taxor som fastställs av Lemlands kommun.

 

Tomterna överlåts i sina nu befintliga skick.

 

Tomterna överlåts fria från gravationer.

 

Angiven tidpunkt för inom vilken färdigställande av byggnad är tre (3) år efter köpslut.

 

Köpesumman erläggs i sin helhet vid köpslut.

 

Tillträde till tomten övergår på köparen då köpesumman är betald till fullo.

 

Köpare svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), lagfartens utverkande, utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman) samt för lantmäterikostnader.

 

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan