Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Äldre Bondgård i Lappo, Brändö

Begärt pris
39 000€
Samfällda
I försäljningen ingår 5 % av moderfastighetens 35-409-4-3 andelar i samfällda land– och vattenområden enligt nedanstående utdrag från fastighetsregistret.
Beteckning
Fastighetsbeteckning 35-409-4-3.
Gravationer
Området överlåtes fritt från gravationer för gäld/skuld.
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (270 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (120 €), utgående överlåtelseskatt (4 % av köpesumman), områdets utbrytande samt sökande av lagfart. Notera att köpare som är mellan 18-39 år och som köper sin första bostad är befriad från skyldighet att erlägga överlåtelseskatt.
Tomtareal
Ca 13 200 m2
Tillträde
Enligt överenskommelse.

 

Gammaldags bondgård med mangårdsbyggnad,  ladugård, lillstuga och jordkällare.

 

Fastigheten har stor potential och skulle fungera bra som ett utomordentligt trevligt lantställe. 

 

Området utgör dels gårdstomten om ca 5000 m2 samt  intilliggande åkermark om ca 8200 m2.

 

I köpet medföljer andelar i samfällda land– och  vattenområden.

 

Fastigheten har under en längre tid använts för fritidsboende.

 

Anslutet till el, vatten och avlopp.

 

Underhåll och renoveringar krävs för byggnaderna.

 
Beskrivning:

Gårdstomt om ca 5 000 m2 som är bebyggd med manngårdsbyggnad/bostadshus, ladugård, jordkällare och ett uthus/lillstuga.
Intilliggande åker om ca 8 200 m2.

Samtliga byggnader i behov av underhåll och renovering.

Ladugården har plåttakt och den är uppförd delvis  med murade väggar och delvis i lösvrike med brädfordring.

Jord-/stenkällare på tomten.

Uthus inrymmande snickarbod, gammaldags omklädningsrum och bastu med vedspis.

Huset är uppfört i liggande stock 1906 och inrymmer farstu, hall, storstuga,

sal, två sovrum  och badrum i entréplan .

Vinden inrymmer kall öppen vind, samt ett inrett sommarrum samt ett oinrettrum.

 Samfällda: I försäljningen ingår 5 % av moderfastighetens 35-409-4-3 andelar i  samfällda land– och vattenområden enligt nedanstående utdrag från fastighetsregistret.

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan