Logotype
Close

Tipsa en bekant eller skicka länken till dig själv!Affärstomter invid Maxinge på Fågelberget i Sviby, Jomala

Beteckning
Del av fastigheterna KASBERG 3:97 i Dalkarby, Jomala och BLOMSTRINGE 4:32 i Dalkarby, Jomala (170-424-4-32)
Kostnader
Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevs upprättande (270 €), offentliga köpvittnets arvode (120 €), lagfartens utverkande samt för utgående överlåtelseskatt ( 4 % av köpesumman ).
Tomtareal
3. 898 kvm - 5.080 kvm
Tillträde
Omgående efter köpslut.

Tomterna

Vid Blomstringevägen som löper fram alldeles väster om Sparhallen finns fyra tomter. De har planbeteckningen FA-1 vilket innebär att de är avsedda för småindustri- och affärsbyggnader. Byggnad kan även innehålla en bostad med en högsta våningsyta om 120 m2 för verksamhetens behov.

 

Tomternas exploateringstal är 0,3 och byggnad kan uppföras i II våningar. Enligt den instruktiva tomtindelningen som framgår av byggnadsplanen är tomterna ca 5.410 m2, 5.080 m2, 3.940 m2 respektive 4.575 m2 stora. Tomternas slutgiltiga gränsdragning och areal kan justeras enligt överenskommelse.

 

Tomterna är till sin karaktär bergsbundna och de är sparsamt bevuxna med lågväxande barrträd. Väganslutningar sker mot Blomstringevägen som är färdigt utbyggd och ytbelagd.

 

Vatten- och avloppsledningsnätet är färdigt utbyggt och anslutning sker enligt överenskommelse med Jomala kommuns tekniska avdelning.

 

 

Utbyggnad

Med tanke på att fastställda byggnadsplaner ger möjlighet till olika tomtindelningar rekommenderas att intressent kontaktar byggnadsmyndigheten vid Jomala kommun för att erhålla detaljerad rådgivning avseende tomtens utbyggnad.

 

 

Utgångspris
55 €/m2

 


Ansvariga mäklare

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27306
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Dokument att ladda ner

Upp till toppen av sidan