Nu är sista chansen ifall man vill ha en lägenhet med egna tillval i Bostads AB Passaren som är under uppförande. Kontakta oss för mer information!

Nyproduktion Bostads Ab Passaren vid Lotsgatan, Mariehamn

https://www.fk.ax/objects/nyproduktion-bab-passaren-vid-lotsgatan-3-mariehamn

Tillbaka