Köpa bostad

- Från visning till köpebrev

VID VISNING
Det viktigaste vid en visning är att granska objektet och försäljningsprospektet noga. Säljaren har en skyldighet att ge all information om objektet till oss mäklare som vi sedan ska vidarebefordra till er, men även köparen har långtgående undersökningsplikt. Om ni själva inte har kunskap om vad som behöver granskas så rekommenderar vi att ni tar med rådgivare som har kunskap om hus och byggnation.


Ta med er anteckningsblock, ficklampa och måttband. Titta inte bara på kökets och badrummets inredning eller rumsindelningen och interiörens kosmetik. Titta också på ytterfasader, tomtförhållanden, klättra upp för brandstegen och titta på yttertaket, osv. Var inte rädda att granska noggrant, tvärtom är det betydligt mer tacksamt med noggranna spekulanter.


Gällande fel i bostaden och säljarens och köparens ansvar efterföljs Bostadsköplagen då det gäller aktielägenheter, och Jordabalken när det gäller fastigheter.
VAD INGÅR I KÖPET?
Vad som normalt ingår i en försäljning är den fasta inredningen som köksinredning, vitvaror (mikrovågsugnen skall vara inbyggd för att anses som fast), badrummets fasta inredning, fastskruvade hatthyllor, inbyggda och fasta armaturer som lysrör och utearmaturer (kristallkronan medföljer inte t.ex.). Som säljare har man inte heller rätt att ta bort växter, tvättställningar, uthusbyggnader etc. ur trädgården efter köpslut om det inte framgår i prospektet.


Lösöre som t.ex. tvättmaskin, torktumlare, fristående frysboxar, gardinstänger etc. medföljer inte.

 
Anslutningar som el-, vatten- och avloppsanslutningar till fastigheten medföljer, dock inte telefonabonnemang.

 

INNAN DET SISTA BESLUTET
Efter visningen och innan man fattar sitt beslut bör man ha finansieringen ordnad.


 

PRISSÄTTNING

En vanlig kommentar vi får är: Det är för dyrt det här, med tanke på att golvet måste läggas om, badrummet renoveras, måste köpa in nya vitvaror osv. Vi beaktar större renoveringskostnader i priset, dvs. måste huset dräneras så har det påverkat vårt angivna utgångspris. 


Vi har mandat att sälja till utgångspriset. Ibland blir det en budgivning som slutar över utgångspriset på grund av att det är flera intressenter. 

 

STÄNGNING
Stängning betyder att vi har mottagit en accept av utgångspriset alternativt att säljaren accepterat ett lägre bud. Det innebär att intressenter bör ge anbud på försäljningsobjektet innan stängning.
När objekten är nya på marknaden är det normala att vi håller objektet öppet i ca en vecka efter vi mottagit första accepten, så att övriga spekulanter skall ha tid att ordna med finansiering, tilläggsgranskningar etc.
Har objektet varit till salu en längre tid så kan vi stänga objektet samma dag som priset accepterats, varvid det är viktigt att hålla kontakten med oss om man är intresserad så att man inte missar möjligheten att komma med.

 

BUDGIVNING
Om flera spekulanter accepterar utgångspriset blir nästa steg en budgivning. Budgivningen hålls så gott som alltid vid vårt kontor på Torggatan då alla som accepterat utgångspriset närvarar, fysiskt eller över telefon. Man kan även ge fullmakt till någon annan person att företräda en. 

 

ÖVERLÅTELSEN
När allting är klart, är det vårt ansvar som mäklare att upprätta köpebrevet. Då träffas säljare och köpare och vi går tillsammans igenom de praktiska saker som gäller vid övertagande av bostaden som avläsning av el- och vattenmättare, omläggning av försäkringar, nyckelhantering och överlåtelse av husets handlingar etc. Vi rekommenderar också att parterna träffas och går igenom alla praktiska åtgärder, ger tips om skötsel och annat som säljarna har lärt sig under sin ägartid.I och med detta slutar vanligtvis en kort men intensiv kontakt med en husköpare.