Vi på Fastighetskonsult

Markus Fellman

VD, ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, offentligt köpvittne

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27307
Mobil: +358 (0)457 082 3899
E-post: markus.fellman@fk.ax

Marie Melander

Mäklare, offentligt köpvittne, ekonomi

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27301
Mobil: +358 (0)457 343 1818
E-post: marie.melander@fk.ax

Majvor Fonseca

Reception, fakturering, ansökningar

Kontaktuppgifter

Tel: +358 18 27308
Mobil: +358 (0)457 570 1138
E-post: majvor.fonseca@fk.ax
Fastighetskonsult

Besöksadress:

Ålands Fastighetskonsult Ab
Torggatan 3
Mariehamn, Åland

Postadress:

Ålands Fastighetskonsult Ab,
PB 2, AX-22101 Mariehamn, Åland

Kontakt:

Tel: +358 18 27300

Fax: +358 18 15344

E-post: info@fk.ax

Öppettider

Måndag - Torsdag 9.00 - 16.30
Fredag 9.00 - 16.00